Ett brett utbud kurser och utbildningar

Vi kan tillsammans med våra partners erbjuda er ett brett utbud utbildningar inom brandskydd. Behöver er verksamhet till exempel få brandutbildning, första hjälpen (HLR) eller kursen "heta arbeten"? Vi arrangerar samtliga samt en rad andra utbildningar inom brandskydd. Kontakta oss för mer information.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vi hjälper er att genomföra ert systematiska brandskyddsarbete. Vi arrangerar även utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete för att ge er verktygen att själva genomföra systematiskt brandskyddsarbete.