Artibus Brandteknik AB ägs och drivs av oss, Stefan Persson och Michael Larsson. Vi är båda brandservicetekniker och har tillsammans över 50 års arbetslivserfarenhet från brandskydd och brandsäkerhet.

Vi utgår från Helsingborg, men vårt arbetsområde sträcker sig över hela södra Sverige. Trots storleken på vårt arbetsområde är vårt mål att alla våra kunder ska känna att ni får en enkel, personlig service.

Vårt stora nätverk av samarbetspartners gör att vi kan täcka era behov inom brandförebyggande åtgärder. Det är viktigt för oss att det är tydligt för er vilka åtgärder vi vidtagit. Därför lämnar vi alltid över dokumentation på det arbete vi utfört.

Vi är medlemmar i branschföreningen SVEBRA och följer deras riktlinjer och rekommendationer.

- Stefan & Michael