Våra tjänster sträcker sig från service och punktinsatser till större projekteringar. Är du osäker på vad ni egentligen behöver? Kontakta oss så förklarar vi mer.

Årlig service - översyn av brandredskap (alla fabrikat).

Vi genomför din årliga service. Det betyder bland annat att vi testar era brandsläckare och brandslangar, kontrollerar eventuella utrymningsplaner, förbandsmaterial och skyltar. Vi åtgärdar även eventuella brister av er brandmateriell. Vi lämnar alltid över serviceprotokoll efter utförd service.

Årlig service - översyn av brandgasventilation (rökluckor)

Vi genomför även service av brandgasventilation. Detta inkluderar funktionskontroll, och uppmärkning av er brandgasventilation. Skulle det behövas kan vi självklart även åtgärda eventuella behov. Vi lämnar alltid över serviceprotokoll efter utförd service.

Projektering av brandskydd och utrymning samt montage av släckutrustning och utrymningssystem

Har ni en ny lokal eller behöver ni av någon annan anledning få en översyn av ert brandskydd? Vi på Artibus kommer ut till dig för att hitta en helhetslösning för er och ert företag.
Hör av er till oss för att höra mer.

Brandtätning

Är er byggnad uppbyggd i brandceller? Har ni särskilt sårbara utrymmen så som serverrum eller elcentraler? Kanske har det utförts något arbete på ett rum där brandcellen har brustit. Vi tätar brandceller för att skydda er och er utrustning. Vi lämnar alltid över dokumentation efter utfört arbete.

Riskanalys och Riskinventering

Har ni förhöjda risker på er arbetsplats? Vi kan hjälpa er med såväl riskanalys, riskinventering som åtgärderna som kan behövas tas.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vi hjälper er att genomföra ert systematiska brandskyddsarbete. Vi arrangerar även utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete för att ge er verktygen att själva genomföra systematiskt brandskyddsarbete.